Jump to main content

Skyltbärare

Portaler och skyltstolpar för vägar

I vårt skyltbärarsortiment ingår portaler och skyltstolpar för vägar. 

Varje portal beräknas och dimensioneras individuellt, av en kvalificerad ingenjör, för de laster som den avser att bära. 

Vårt portalsystem är uppbyggt av standardmoduler vilket innebär snabb projektering och pålitliga konstruktioner. Portaler utanför standardsortimentet erbjuds vid behov. 

Exempel på leveranser utanför standarden är portaler med gångbryggor och serviceplan eller portaler anpassade för kabel eller rördragning.

Skyltstolpar finns i fyrkantsrör för mindre skyltar och i fackverk för större skyltar. Fyrkantsstolparna har integrerad Slipbase® för eftergivlig icke energiabsorberande funktion och fackverksstolparna kan levereras med detta som option.

>> Katalog Portaler

>> Katalog Skyltstolpar