Jump to main content

Våra produkter

Affärsområde belysnings produktportfölj består av bärare för belysning, skylt och tekniskutrustning. Vi anpassar produkterna efter kundernas önskemål t.ex: portaler för digitala skyltar med gångbryggor (DRIP), portaler för trafikövervakning, portaler som rörbryggor och media bärare m.m.

  • Eftergivliga och uppfångande belysningsstolpar, EN-40 och EN-12767
  • Master för belysning och teknisk utrustning, EN-1090
  • Portaler för skylt och teknisk utrustning, EN-1090
  • Skyltstolpar, fast och eftergivliga, EN-12899 och EN-12767

Absorbent Stolpar

Skyltbärare

Master

Våra kataloger