Jump to main content

Om oss

Saferoad Sverige har ett unikt utbud av trafiksäkerhetsprodukter och lösningar. Företaget bildas genom en fusion av Saferoad Traffic, Saferoad Birsta och Saferoad Vägbelysning våren 2018.

Om Saferoad Sverige

Är en av de ledande tillverkarna och distributörerna av trafiksäkerhetsprodukter och trafiksäkerhetslösningar i Sverige. Verksamheten omfattar; utveckling, tillverkning, försäljning, uthyrning, utbildning och andra tjänster inom väginfrastruktur. 

Om gamla Saferoad Vägbelysning 

Vägbelysning bildades år 1967, man började med utveckling och konstruktion av belysningsmaterial och som första leverantör på marknaden med att introducera eftergivliga stolpar för vägmiljö och säkrare vägar.

Med flera års erfarenhet av utveckling och konstruktion inom många delar av vägsektorn där bärare för skyltar så som skyltstolpar och portaler och bärare för belysning som master och stolpar har vi god grund att arbeta vidare med trafiksäkerhetslösningar kring belysning och skyltning, där vi även applicerar vår erfarenhet på större konstruktioner som kommunikationsmaster.

Vi levererar eftergivliga stolpar för belysning enligt SS-EN 12767 och SS-EN 40, eftergivliga skyltstolpar enligt SS-EN 12899/SS-EN 12767, master och portaler enligt SS-EN 1090.

Vi utför entreprenader inom vägbelysning på större statliga vägnätet med ofta eftergivliga produkter och/eller annan infrastruktur i kommuner och exploateringsområden, inom sportbelysning kan vi utföra allt från en mindre bollplan till internationell arenabelysning och när det gäller skyltning kan det vara med konventionella reflexskyltar till dagens digitala LED-skyltar såsom informationsskyltar kring större vägar typ DRIPPar eller kanske någon form av estetiskt utformad belysning för speciella byggnader/konstverk som man önskar exponera och med vår personal har vi lång erfarenhet inom byggnationer och projektledning.

Vi arbetar med kvalitets- och miljösystem enligt ISO 9001 och ISO 14001 vilket kompletteras med ett kontinuerligt systematiskt arbetsmiljöarbete.